Co-founder at Natura Mater

Half of the ecological impact of a building is determined at the time of its construction. The construction sector is one of the most polluting in the world. The choice of materials is therefore an essential lever for creating a more sustainable world. It is therefore high time to shake up conventional construction methods and change practices in all sectors.

Two years ago, Camille co-founded Natura Mater, whose mission is to move sustainable building materials from the niche to the mainstream. By working with architects, property developers and builders, she is facilitating the transition of one of the most polluting sectors.Co-fondatrice à Natura Mater

La moitié de l'impact écologique d'un bâtiment est fixé à la au moment de sa construction. Or, le secteur de la construction est un des plus polluants au monde. Le choix des matériaux est donc un levier essentiel pour créer un monde plus durable. Il est donc grand temps de secouer les méthodes de construction conventionnelles et de faire évoluer les pratiques de tout les secteurs.

Il y a 2 ans, Camille a co-fondé Natura Mater dont la mission est de faire passer les matériaux de construction durables de la niche à la norme. En accompagnant des architectes, des développeurs immobiliers et des constructeurs, elle facilite ainsi la transition d’un des secteurs les plus polluants.Medeoprichter van Natura Mater

De helft van de ecologische impact van een gebouw wordt bepaald op het moment wanneer het gebouwd wordt. De bouwsector is een van de meest vervuilende ter wereld. De keuze van de materialen is daardoor een essentiële hefboom voor de totstandbrenging van een duurzamere wereld. Het is dus hoog tijd om de conventionele bouwmethoden op te schudden en de praktijken in alle sectoren te veranderen.

Twee jaar geleden was Camille medeoprichtster van Natura Mater, dat als missie heeft duurzame bouwmaterialen uit de niche naar de mainstream te brengen. Door samen te werken met architecten, projectontwikkelaars en aannemers, vergemakkelijkt zij de overgang van één van de meest vervuilende sectoren.